História

1994

Vznik spoločnosti

S nástupom voľného trhu sme videli, že na Slovensku chýba firma, ktorá by sa profesionálne zaoberala obchodom z odpadov vznikajúcich pri spracovaní guľatiny. Firma PILEXIM je priekopníkom v tomto segmente.

Inovatívne dopravné služby

Vďaka rastúcemu dopytu po našich službách sme zakúpili prvé auto s hydraulickou nadstavbou a prívesom na prepravu kontajnerov pre zber pilín. Stali sme sa inovátormi tohto systému zberu na Slovensku.

1996
1999

Rozšírenie portfólia

Naše portfólio sme rozšírili o spracovanie drevnej hmoty vznikajúcej pri ťažbe dreva a čistení lesov. Taktiež ho expandujeme o produkty hoblina a kôra.

Rozšírenie dopravy

Na trh prichádzame s úplne novým spôsobom prepravy doposiaľ nevyužívaným na našom trhu drevného odpadu. Ide o systém návesov s posuvnou podlahou walking-floor, čo nám umožňuje dodávať veľkoobjemové množstvá do hál efektívne a rýchlo.

2002
2004

Vstup Slovenska do Európskej Únie

Vstup Slovenska do Európskej Únie a Schengenu pre nás znamená ľahší prístup na trhy ostatných stredoeurópskych krajín, do ktorých sme rýchlo expandovali.

Vstup Slovenska do Eurozóny

Zavedenie Eura na Slovensku pre nás znamenalo upevnenie obchodných vzťahov s našimi zahraničnými partnermi.

2009
2011

Následky hospodárskej krízy

Aj napriek ťažkej hospodárskej kríze sme nezaznamenali stratu klientov. Vďaka nášmu profesionálnemu prístupu sme naopak portfólio našich klientov rozšírili. Naši klienti vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť aj počas ťažkých časov.

Obnova flotily

Kompletne sme obnovili našu flotilu ťahačov na najnovší emisný štandard EURO VI. Tým sme radikálne zmenšili vyprodukované emisie našou spoločnosťou.

2016
2019

25 rokov

Naša firma oslávila štvrťstoročie, čím potvrdila svoju líderskú pozíciu na trhu.

Nákup vyvážacej súpravy

Vďaka stále narastajúcemu záujmu o naše produkty a služby sme sa rozhodli o zakúpenie vývoznej súpravy, čím môžeme zabezpečiť kompletné spracovanie dreva vznikajúceho po ťažbe dreva či čistení lesa.

2020
2021

Nákup preosievača

Náš strojový park sme rozšírili o preosievač, čím dokážeme našim odberateľom zabezpečiť produkty presne šité pre ich potreby.

Nákup štiepkovača

Do nášho spracovateľského portfólia sme pridali štiepkovač. Stroj Biber 84 MAROX je prvý svojho typu na území Slovenska. Je vybavený štiepacou nohou pre spracovanie aj nadrozmerných kusov drevnej hmoty.

2022