NÁŠ PRÍBEH

Prvenstvo na Slovensku

Príbeh firmy Pilexim sa začal písať už v roku 1994. Stali sme sa prvou veľkoobchodnou spoločnosťou s pilinami, drevnou štiepkou a biomasou na Slovensku. Za viac než 27 rokov nášho pôsobenia sme sa vypracovali na jednu z najväčších spoločností v tomto segmente a získali sme si množstvo spokojných zákazníkov – tak z radov spracovateľov guľatiny, ako aj z radov odberateľov všetkých druhov drevnej hmoty.

Silné postavenie na trhu

Najsilnejšie postavenie máme na západnom Slovensku, kde patríme medzi lídrov na trhu. Tu máme aj najviac spokojných klientov, ktorí si cenia našu flexibilitu, rýchlosť, spoľahlivosť i finančnú stabilitu a disciplínu. Svoju pôsobnosť však postupne rozširujeme na celé Slovensko, ako aj na zahraničné trhy, najmä Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko.

Tím úspešných odborníkov

Našu spoločnosť tvorí tím skúsených profesionálov v oblasti nákupu a predaja pilín, drevnej štiepky a biomasy. So svojimi klientmi budujeme dlhoročné vzťahy založené na obojstrannej výhodnosti, vzájomnej dôvere a individuálnom prístupe. Naši ľudia sú vám vždy pripravení pomôcť a prispôsobiť naše produkty a služby potrebám vašej spoločnosti.

Ochrana životného prostredia

Veľmi nás teší, že svojou činnosťou prispievame k opätovnému využitiu a recyklácii dreva a biomasy, a tým aj k ekologickejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Ochrana životného prostredia a zodpovedný prístup k prírode a miestnym komunitám, kde máme aj my sami svoje korene, je pre nás záväzkom a najvyššou prioritou.

Vlastné sklady a doprava

Jednou z našich významných konkurenčných výhod je, že disponujeme vlastnými skladmi a zabezpečujeme dopravu vlastnými kamiónmi. Náš vozový park aktuálne pozostáva zo 8 kamiónov a 72 kontajnerov. To všetko nám umožňuje flexibilne reagovať na požiadavky našich klientov.

Záruka pravidelných dodávok

Uvedomujeme si, aké sú pre našich zákazníkov dôležité včasné a pravidelné dodávky. Vďaka vlastnému vozovému parku, ktorý nestále rozširujeme, ako aj vlastným skladom dokážeme našim klientom poskytnúť špičkové logistické služby, na ktoré sa vždy môžu spoľahnúť.

Certifikované produkty

Úspech našej spoločnosti sme od začiatku budovali na vysokokvalitných produktoch z pilín, drevnej štiepky a biomasy. Ich vysokú kvalitu potvrdzuje aj medzinárodne uznávaná certifikácia FSC (Forrest Stewardship Council), ktorá pravidelne sleduje prísne nastavené štandardy v našom segmente podnikania ako aj certifikácia PEFC.

Okrem toho sme aj jediným držiteľom certifikátu na triedenú ihriskovú štiepku – povrch tlmiaci náraz.

Individuálny prístup

Sme proklientsky a proaktívne zameraná firma, ktorá na prvé miesto kladie spokojnosť svojich zákazníkov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa reflektovať jeho špecifické potreby a požiadavky. Veríme v ochotu, ústretovosť, vzájomnú pomoc a dlhodobé obchodné vzťahy.