Služby

Odvoz drevného odpadu z píl a manipulačných skladov
 • odvoz drevného odpadu z pod pilníc
 • odvoz drevného odpadu z manipulačných skladov (kôra, pilina, iný drevný odpad)
 • odvoz všetkých druhov drevín
 • odpad môže obsahovať nadrozmerné kusy
 • odpad nesmie obsahovať cudzie prímesi mimo dreva/kôry ako napríklad plasty, kovy, kamene, tehly
 • odvoz návesom alebo veľkokapacitným kontajnerom
Odvoz odpadu pri výrobe palivového dreva
 • odvoz všetkých druhov drevného odpadu
 • mix pilín, kôry a dreva je akceptovaný
 • odpad môže obsahovať nadrozmerné kusy
 • odvoz návesom alebo veľkokapacitným kontajnerom
Štiepkovanie a odvoz drevín po vyčistení pozemkov
 • po čistení pozemkov pred stavebnou činnosťou, po čistení miesta pod elektrickým vedením, čistení náletových drevín, výrube stromov pri tratiach a cestných komunikáciach
 • odber len kamiónových množstiev
 • materiál nesmie obsahovať časti plotov a iné cudzie prímesi mimo dreva
Šiepkovanie
 • štiepkovanie drevnej hmoty, odrezkov, drevín po čistení pozemkov
 • výkon 90-120 prm/h – v závislosti od materiálu
 • štiepacia noha – možnosť štiepkovania aj nadpriemerného materiálu
Vyzbieranie, vyčistenie plôch s prípravou na štiepkovanie a následným štiepkovaním
 • čistenie pozemkov pred stavebnou činnosťou, čistenie miesta pod elektrickým vedením, čistenie náletových drevín, výrub stromov pri tratiach a cestných komunikáciách
 • odber len v kamiónových množstvách, príp. objem veľkokapacitného kontajnera
 • vyčistenie a vyzbieranie pozemkov za pomoci vývozky s následným spracovaním a odvozom
 • možnosť aj len vyzbierania pozemkov za pomoci vývozky a následného spracovania, odvozu
 • štiepkovanie drevnej hmoty, odrezkov, drevín po čistení pozemkov
 • výkon 90-120 prm/h – v závislosti od materiálu
 • štiepacia noha – možnosť štiepkovania aj nadpriemerného materiálu
Možnosť prebratia arboristickej štiepky (Sklad Dlhá)
 • Odobratie štiepky vznikajúcej pri použití menších štiepkovačov
 • Odber akéhokoľvek množstva na našom sklade v Dlhej
 • Štiepka nesmie obsahovať cudzie prímesi ako napríklad plasty, gumu
Vývozka
 • vyvážanie guľatiny aj drevnej biomasy po prebierkach, ťažbe, čistení pozemkov
Pilčícke služby
 • pri ťažbe, prebierke, čistení pozemkov
Likvidácia starých ovocných sadov